Andrzej Maciejowski

2021-09-29T18:13:31+00:00

„Psychoterapia jest dla mnie podróżą w głąb siebie, towarzyszę Tobie na tej drodze i prowadzę Cię tak, żebyś osiągnął swój cel. „ Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii, absolwent pedagogiki (opiekuńczo -wychowawczej i resocjalizacji). Dodatkowo zdobył uprawnienia Instruktora Programu Wzmacniania Rodziny oraz asystenta Psychodramy I- stopnia w Polskim Instytucie [...]