Anna Albrecht

#

Anna Albrecht 2022-12-30T20:13:22+01:00

Project Description

mgr Anna Albrecht
mgr Anna Albrechtkonsultacje psychologiczne pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie Stosowana Analiza Zachowania
„Ważne jest dla mnie dbanie o atmosferę życzliwości i zaangażowania oraz zbudowanie relacji z dzieckiem i rodzicem. Ta relacja stanie się bazą do dalszego działania, rozwoju i wprowadzania zmian”

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz stosowanej analizy zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła również szkolenie z „Wsparcia dziecka z problemami emocjonalnymi i psychicznymi” oraz „Treningu umiejętności społecznych dzieci ze spektrum autyzmu”.
Doświadczenie zdobywała w Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Psychiatrycznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a także w Centrum Terapii Behawioralnej. Pracowała również jako psycholog na terenie kilku placówek szkolnych i przedszkolnych, obejmując pomocą psychologiczną dzieci oraz ich rodziny.
W Pracowni Rozwoju Osobistego prowadzi konsultacje psychologiczne oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi i problemami w relacjach społecznych, a także z zaburzeniami rozwoju i zachowania (np. z Zespołem Aspergera).
Pisze bajki i opowiadania terapeutyczne dla dzieci.
Interesuje się literaturą współczesną, tańcem towarzyskim, uwielbia podróżować.

  CENNIK

terapia psychologiczna – 50 min 150zł
pierwsza/kolejne spotkanie konsultacyjne – 50 min 150zł
diagnoza psychologiczna z opinią pisemną- 60 min 300zł