Paweł Maślanka

2022-12-30T20:13:22+01:00

„Widzę, że jest pan zakochany w słowach (...). Wręcz tańczy pan z nimi walca. Ale słowa to tylko nuty. Melodię tworzą myśli. To myśli nadają strukturę naszemu życiu.” Ukończył psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Zgodnie z obranym kierunkiem dalszego rozwoju w pracy wykorzystuje podejście psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Do [...]

Andrzej Maciejowski

2023-07-31T19:12:21+02:00

„Psychoterapia jest dla mnie podróżą w głąb siebie, towarzyszę Tobie na tej drodze i prowadzę Cię tak, żebyś osiągnął swój cel. „ Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii, absolwent pedagogiki (opiekuńczo -wychowawczej i resocjalizacji). Dodatkowo zdobył uprawnienia Instruktora Programu Wzmacniania Rodziny oraz asystenta Psychodramy I- stopnia w Polskim Instytucie [...]