You are currently viewing Jak przygotować dziecko do wizyty u psychologa?

Jak przygotować dziecko do wizyty u psychologa?

Dziecko, które ma zostać umówione na wizytę u psychologa, powinno być o tym poinformowane i odpowiednio przygotowane. Oto kilka kroków, które mogą pomóc rodzicom w tym procesie.


Wyjaśnij cel wizyty

W otwarta i szczerej rozmowie wyjaśnij dziecku, czym zajmuje się psycholog i jaki jest cel wizyty (diagnoza, konsultacja, pomoc). Dostosuj komunikację do wieku dziecka. Używaj prostych i zrozumiałych słów. Podkreśl, że wizyta ma na celu pomoc, a nie jest formą kary.


Nie używaj etykiet i ocen

Unikaj mówienia „bo jesteś nerwowe” lub „masz problemy”. Zamiast tego, skup się na tym, że psycholog może pomóc w rozwiązywaniu trudności i radzeniu sobie z emocjami.


Znormalizuj doświadczenie

Pokaż, że wizyta u psychologa jest normalna. Wyjaśnij, że wiele osób, zarówno dzieci jak i dorosłych, odwiedza psychologów, by poradzić sobie z różnymi wyzwaniami. Wyjaśnij, że podczas wizyty mogą pojawić się różne emocje i że jest to zupełnie normalne.


Opisz jak może wyglądać wizyta

Opowiedz dziecku, jak może wyglądać wizyta, co się będzie działo (rozmowy, rysowanie, gry, zadania). Zapewnij, że może swobodnie mówić o swoich uczuciach i doświadczeniach, ale nie ma presji, aby mówiło o czymś, na co nie jest gotowe.


Bądź otwarty na pytania dziecka

Zachęć dziecko, aby podzieliło się swoimi myślami związanymi z wizytą, zadawało pytania i wyrażało swoje obawy jeśli je ma.


→ Zapewnij wsparcie

Zaoferuj, że będziesz towarzyszyć dziecku, jeśli tego potrzebuje. Zapewnij wsparcie przed, w trakcie i po wizycie. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak się czuło podczas wizyty, co mu się podobało, a co było trudne.


Buduj pozytywne nastawienie

Zachowaj pozytywne nastawienie do wizyty, pokazując, że jest to krok w kierunku samopomocy i rozwoju, dziecku będzie wtedy łatwiej przyjąć podobną postawę.


Pierwsze wizyty u psychologa są bardzo ważne. Istotne jest poczucie bezpieczeństwa i przewidywalność w tej nowej sytuacji. Pamiętaj, że każda osoba jest inna, a zatem sposób przygotowania może wymagać indywidualnego dostosowania. W sytuacji dużego lęku czy oporu ze strony dziecka rodzic może skorzystać z konsultacji ze specjalistą celem opracowania zindywidualizowanego planu działania.

Dodaj komentarz