dr hab. KATARZYNA BORZUCKA-SITKIEWICZ

psychoterapeuta w nurcie systemowo -psychodynamicznym
psycholog, nauczyciel akademicki
trener ART (trening zastępowania agresji)

konsultacje i pomoc psychologiczna
psychoterapia indywidualna młodzieży, osób dorosłych
psychoterapia rodzin i par

"Zaczynamy żyć, kiedy przestajemy się bać życia" Dorothy Thompson

Psycholog i pedagog, nauczyciel akademicki. Ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii. Jest certyfikowanym trenerem oraz trenerem trenerów Treningu Zastępowania Agresji (ART).

W ramach pracy akademickiej prowadzi zajęcia m.in. z zakresu psychologii klinicznej, psychologii zdrowia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej oraz metod psycho- i socjoterapii.

Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas staży w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz Zakładzie Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w trakcie pracy w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Rodziny w Chorzowie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu zintegrowanym oraz psychoterapię par i rodzin w podejściu systemowym. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora PTP.

Dyplomy, certyfikaty i świadectwa