OFERTA

OBSZARY naszej PRACY

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług, od leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego, poprzez wsparcie w rozwoju osobistym, aż po działania profilaktyczne w obszarze zdrowia psychicznego. Dzięki holistycznemu podejściu, łączącemu różnorodne metody i techniki terapeutyczne, jesteśmy w stanie skutecznie odpowiadać na zróżnicowane potrzeby naszych pacjentów i klientów.

W Pracowni Rozwoju Osobistego PRO szczególny nacisk kładziemy na tworzenie indywidualnych planów oddziaływań, dostosowanych do potrzeb, historii życiowej oraz celów każdej osoby, z którą pracujemy. Bogactwo i różnorodność naszych ścieżek edukacyjnych, doświadczeń zawodowych, zakresu zainteresowań i specjalizacji pozwala nam na wzajemne uzupełnianie się oraz tworzy unikalną na mapie Tarnowskich Gór ofertę.

W naszej pracy kierujemy się najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie psychologii i psychoterapii, stale poszerzając naszą wiedzę oraz umiejętności, aby zapewnić naszym klientom najbardziej efektywne i innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu, Pracownia Rozwoju Osobistego PRO jest miejscem, gdzie każdy znajdzie wsparcie na drodze do zdrowia psychicznego, samorealizacji i pełniejszego życia.

Psychoterapia par

Czytaj więcej

Konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne

To pojedyncze spotkania których celem jest sformułowanie diagnozy jakościowej, określenie przyczyn trudności pacjenta oraz wskazanie możliwych najbardziej efektywnych ścieżek pomocy.

Pierwsza wizyta konsultacyjna trwa 50 do 60 min. W ciągu tego czasu psycholog /terapeuta chce poznać powody sięgnięcia po pomoc (trudności, objawy, rodzaj cierpienia z jakim zmaga się dana osoba), pyta również o historię życia. Często udziela wsparcia jeśli opowieści towarzyszy przeżywanie trudnych emocji. Sesję kończy przekazanie informacji zwrotnej, porady, skierowanie na pogłębioną diagnozę lub zakwalifikowanie do określonej formy pracy terapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna

Proces pomocowy składający się z regularnie odbywających się sesji skoncentrowany na poprawie funkcjonowania człowieka w jego otoczeniu, zredukowaniu problemów natury psychicznej czy objawów zaburzeń.

Jest to zarówno skuteczna metoda leczenia jak i ścieżka rozwoju oraz zwiększania potencjału osobowościowego.

Psychoterapia par

Proces pomocowy w którym psychoterapeuta -psychoterapeuci pracujący w diadzie koncentrują się na relacji pomiędzy osobami tworzącymi związek.

Sesje terapii par odbywają się najczęściej co dwa tygodnie, są prowadzone przez jednego lub dwóch terapeutów. Dzięki stworzeniu bezpiecznej przestrzeni i przemyślanym interwencjom pomagają parom w sytuacji kryzysu, konfliktu, radzenia sobie z intensywnymi emocjami. Wspierają partnerów we wzajemnym rozumieniu się, słuchaniu, zaspokajaniu potrzeb.

Psychoterapia rodzinna

Proces pomocowy, w którym opieką obejmuje się cały system rodzinny.

Praca terapeutyczna polegająca na przyglądaniu się wzajemnym relacjom i interakcjom w celu wspierania zmian i rozwoju. Pomaga odnaleźć źródła kryzysu, problemów oraz sposoby na ich rozwiązanie.

Konsultacje rodzicielskie

Jedno lub kilka pojedynczych spotkań dla rodziców w obszarze budowania kompetencji, wspierania dorosłych w pełnieniu roli rodzicielskiej. Opierają się o ogólnie obowiązującą wiedzę, wytyczne i zalecenia związane z prawidłościami rozwojowymi, ale i także uwzględniają specyfikę funkcjonowania danego dziecka, jego trudności czy zaburzenia.

Poza standardowymi konsultacjami rodzicielskimi oferujemy również konsultacje oparte na Porozumieniu Bez Przemocy oraz na założeniach Pozytywnej Dyscypliny.

Konsultacje psychologiczno -biznesowe

Na konsultacje psychologiczno -biznesowe zapraszamy osoby, które pragną wzmocnić swoje umiejętności zawodowe związane z kompetencjami miękkimi np. komunikacja, asertywność, pozytywne nastawienie, motywacja i organizacja w pracy.

Wsparcie psychologiczne obejmuje również psychoprofilaktykę wypalenia zawodowego, budowanie odporności psychicznej, radzenie sobie ze stresem oraz pomoc w sytuacjach trudnych tj. konflikt w pracy czy jej utrata.

Konsultacje psychologiczno-prawne w sytuacji okołorozwodowej

W PRO konsultacje prowadzi Pani Dominika Psota -Skiba, która jest zarówno psychologiem jak i prawnikiem. W oparciu o aktualne przepisy prawa oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii udziela porad w obszarze sprawowania władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi w sytuacji rozstania rodziców.

Jeśli zastanawiasz się jak i kiedy przekazać informację o rozstaniu, jak rozumieć przeżycia i emocje dziecka i jak je wspierać, żeby ułatwić mu proces adaptacji do nowej sytuacji te konsultacje są właśnie dla Ciebie.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to forma pomocy w sytuacji kryzysu emocjonalnego.

To doraźna pomoc, której celem jest zmobilizowanie zasobów do podjęcia działania prowadzącego do skutecznego rozwiązania problemu oraz powrót do równowagi emocjonalnej.

Konsultacje oparte na Porozumieniu bez Przemocy i Pozytywnej Dyscyplinie

Konsultacje dla rodziców chcących włączyć w budowanie relacji z dziećmi sposób porozumiewania się oparty na uczuciach, potrzebach, empatii oraz szczerym wyrażaniu siebie.

Pozytywna dyscyplina skupia się na uczeniu nowych wartościowych zachowań poprzez zrozumienie, zachętę i komunikację. Wspiera dziecko w budowaniu autonomii oraz relacji opartych na miłości i szacunku.

TUS, grupy terapeutyczno -rozwojowe, warsztaty

Oferta PRO zawiera w sobie różnorodne grupowe formy wsparcia i rozwoju, informacje o nich można znaleźć w zakładce aktualności.