mgr ANNA
GIERAD-HAIDA

psychoterapeuta w nurcie TSR -(terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach)
psycholog
oligofrenopedagog
członek Maxwell Leadeship Certified Team

konsultacje i pomoc psychologiczna dzieciom, rodzinie i osobom dorosłym
psychoterapia krótkoterminowa
rozwój osobisty
konsultacje psychologiczno -biznesowe

„Różnicę między położeniem aktualnym i tym, w którym chcemy się znaleźć,
tworzą zmiany, jakich jesteśmy zdecydowani dokonać w swoim życiu”

Ukończyła jednolite magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju. Liczne kursy i szkolenia, m.in. kurs trenerski „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I i II”, „Terapia rodzin”- cykl szkoleniowy – Polski Instytut Ericksonwski w Łodzi, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy i zaawansowany, „Diagnozowanie autyzmu u małych dzieci” Fundacja Synapsis w Warszawie, „Terapia Behawioralna dla dzieci z autyzmem” Gdańsk.

Jest członkiem Maxwell Leadership Certified Team, który szkoli trenerów, coachów i mówców motywacyjnych na całym świecie.

Doświadczenie zdobywała w placówkach pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradni psychologiczno – pedagogicznej, placówkach oświatowych (szkoły i przedszkola) oraz ośrodku rewalidacyjno – edukacyjnym dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Ze wszystkich nurtów pracy z drugą osobą najbliższe jest jej podejście ericksonowskie, które mocno akcentuje osobisty potencjał, kompetencje i umiejętności każdego człowieka w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie.

W Pracowni Rozwoju Osobistego prowadzi konsultacje psychologiczne, pomoc psychologiczną oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi, problemami w relacjach społecznych, oraz zaburzeniami neurorozwojowymi, a także warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego.

Mieszka i pracuje w Tarnowskich Górach na Górnym Śląsku, jest mamą dwójki dzieci, w wolnych chwilach zgłębia tajniki kosmetologii i śpiewa w chórze.