mgr KATARZYNA
KUCHARSKA

psycholog dziecięcy
trener TUS
trener Kids Skill

konsultacje i pomoc psychologiczna dzieciom, młodzieży i ich rodzinom
treningi kompetencji społecznych
terapia psychologiczna krótkoterminowa

,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż”

Ukończyła pięcioletnie studnia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zdobyła wykształcenie z przygotowania pedagogicznego na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Swoje kompetencje poszerzyła o kurs Trenera Umiejętności Społecznych I stopnia oraz kurs trenera metody Kids-Skill’s Dam Radę.

Już w okresie studiów pracowała z dziećmi i młodzieżą jako wolontariuszka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażu uniwersyteckim w Centrum Terapeutycznym w Kielcach, gdzie prowadziła grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci. W trakcie swojej pracy jako psycholog przeprowadzała zajęcia TUS dla dzieci i młodzieży oraz terapię psychologiczną w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Kompetencje oraz kwalifikacje stale poszerza uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Jest trenerem Treningu Umiejętności Społecznych, Diagnostą Inteligencji WISC-V oraz Stanford Binet-5, w swoje pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystuje metodę Kids Skills - Dam radę oraz techniki terapii behawioralno-poznawczej.

W wolnym czasie zajmuje się muzyką, głównie śpiewem oraz tańcem.