FAQ

najczęściej zadawane pytania

Wizytę można umówić telefonicznie pod numerem telefonu 504 428 732. Jeśli nie odebraliśmy telefonu na pewno na niego oddzwonimy w tym samym dniu roboczym lub kolejnym.
Możecie również zapisać się online przez nasz system rezerwacji. Wystarczy kliknąć w przycisk „Rezerwacja”, który znajduje się w lewym dolnym rogu strony, wybrać rodzaj wizyty, dogodny dla Was dzień i godzinę.

Przyjmujemy płatność zarówno w gotówce jak i kartą czy blikiem. Za sesje prowadzone zdalnie obowiązuje płatność przelewem na konto Pracownia Rozwoju Osobistego ING 92 1050 1386 1000 0097 1324 0316 (w tytule przelewu zawieramy opis usługi).

 

Za każdą wykonaną przez nas usługę mogą Państwo otrzymać fakturę. Wystarczy tylko przekazać otrzymany paragon oraz dane personalne, na które ma być wystawiony dokument osobie świadczącej daną usługę z prośbą o wystawienie faktury.

Jeśli usługa jest świadczona na rzecz firmy prosimy o podanie tej informacji oraz numeru NIP przed wydrukowaniem paragonu.

Wszystkie świadczone przez PRO usługi są komercyjne i płatne. Nie posiadamy kontraktu z NFZ ani innych źródeł finansowania, które mogłyby obniżyć cenę wizyty. Czasem krótkoterminowo oferujemy niskopłatne formy pomocy. Taką ofertę zamieszczamy na prowadzonych przez nas mediach społecznościowych oraz w aktualnościach na stronie internetowej.

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce „cennik”. Mogą one ulegać zmianie adekwatnie do ogólnego wzrostu cen i kosztów. Jeśli zaistnieje taka sytuacja będziemy Państwa informować z dużym wyprzedzeniem.

Odwołać wizytę mogą Państwo telefonicznie pod numerem 504 428 732. Istnieje możliwość zamiany sesji gabinetowej na sesję on-line po uprzednim poinformowaniu osoby prowadzacej.

Przyjmujemy zasadę, że pacjenci mogą odwołać bezpłatnie sesję najpóźniej 48 godzin przed wizytą. Wizyty odwołane poza tą ramą czasową są w połowie płatne.

Jeśli pacjent spóźni się na sesję nie będzie ona przedłużana. Nie wpływa to też na cenę. Dlatego zachęcamy do punktualnego przychodzenia na wizyty.

Celem wizyty konsultacyjnej jest sformułowanie diagnozy jakościowej, określenie przyczyn trudności pacjenta oraz wskazanie możliwych najbardziej efektywnych ścieżek pomocy. Pierwsza wizyta konsultacyjna trwa 50 do 60 min. W ciągu tego czasu psycholog /terapeuta chce poznać powody sięgnięcia po pomoc (trudności, objawy, rodzaj cierpienia z jakim zmaga się dana osoba), pyta również o historię życia. Często udziela wsparcia jeśli opowieści towarzyszy przeżywanie trudnych emocji. Sesję kończy przekazanie informacji zwrotnej lub porady, skierowanie na pogłębioną diagnozę lub zakwalifikowanie do określonej formy pracy terapeutycznej.

Psychologa, psychoterapeutę obowiązuje obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza że wszystkie pozyskane dane są poufne (łącznie z samym faktem korzystania z pomocy). Zasada dyskrecji nie obowiązuje w wyjątkowych sytuacjach, do których należą: zagrożenie zdrowia i życia oraz konflikt z prawem.

Długość procesu terapeutycznego oraz częstotliwość wizyt są kwestią indywidualną, zależną od wielu czynników. Najczęściej spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min, a proces kończy się wraz z momentem osiągnięcia przez pacjenta celów terapeutycznych, jakie sobie założył na początku pracy. Jest to złożony temat, warto go poruszyć z psychologiem/psychoterapeutą rozpoczynając pracę, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Oczywiście, terapia on-line jest dostępna po uprzednim uzgodnieniu tego z osobą prowadzącą.

Nie, nie ma takiej możliwości. Leki przepisuje lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista psychiatra.