mgr DOMINIKA
PSOTA-SKIBA

psycholog
prawnik
absolwentka rocznego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży

konsultacje i pomoc psychologiczna dzieciom, młodzieży i ich rodzinom oraz osobom dorosłym
psychoterapia krótkoterminowa
konsultacje psychologiczno -prawne

„Świat na­leży do ludzi, którzy mają od­wagę marzyć i ry­zyko­wać, aby spełniać swo­je marze­nia. I sta­rają się ro­bić to jak najlepiej” Paulo Cohello

Ukończyła z wyróżnieniem jednolite stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia, a także roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Ukończyłam szereg szkoleń psychologicznych w obszarze pracy z dziećmi i rodziną, głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym dotyczące między innymi leczenia zaburzeń lękowych, nastroju, pracy z dzieckiem z ADHD. Doświadczenie zdobywała w pracy w przedszkolu terapeutycznym, na dziennym oddziale ambulatoryjnym dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Dla Pani Dominiki najważniejszy jest drugi człowiek. W pracy psychologa stawia na relację terapeutyczną i dużą elastyczność przy doborze technik pracy. Stara się podążać za pacjentem, traktując go zawsze indywidualnie i z dużą uważnością. Bliskie jej jest podejście 3 fali terapii poznawczo-behawioralnej bazujące na wzmacnianiu mocnych stron i rozwoju samoświadomości.

Ukończyła studia prawnicze. Zdobytą tam wiedzę łączy z kompetencjami psychologa wykorzystując ja do wspierania rodzin oraz dzieci w sytuacji okołorozwodowej.

Prywatnie jest mamą trójki dzieci. Uwielbia narciarstwo i tenisa, najlepiej wypoczywa na łonie natury i podczas wędrówek po górach.